Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Om du just blivit arbetslös

Vi gör allt vi kan för att handlägga ditt ärende så fort som möjligt. Det är viktigt att vi får in rätt ifyllda och kompletta handlingar från dig. Tänk på att ditt fullständiga personnummer ska finnas på alla handlingar du skickar in även om du inte alltid fyller i det själv. 

 

Checklista för dig som blivit arbetslös


 Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

 

Skicka in blanketten Anmälan om arbetslöshet

Vi behöver alltid Anmälan om arbetslöshet  den kommer hem till dig några dagar efter att du anmält dig som arbetslös. Tänk på att besvara alla frågor.

 

Skicka in blanketten Arbetsgivarintyg

Vi behöver alltid veta hur du arbetat. Be din arbetsgivare att fylla i ett arbetsgivarintyg för de senaste 12 månaderna din sista arbetsdag. Skicka sedan originalet till oss. Har arbetsgivaren frågor vill vi gärna att de ringer - blir det rätt från början går det snabbare för dig att få ett beslut från oss.

 

Har du fått sjuklön?

Om du har fått sjuklön ska din arbetsgivare fylla i blanketten Komplettering till arbetsgivarintyg.

 

Har du själv avslutat din anställning?

Har du sagt upp dig från din anställning måste du fylla i och skicka in blanketten Utredningsblankett egen begäran.

 

Har du fått ersättning från Försäkringskassan?

Har du fått sjukpenning eller annan ersättning från Försäkringskassan under månader som du arbetat? Be Försäkringskassan att fylla i blanketten Uppgifter från försäkringskassan och skicka den sedan till oss.

 

Fyll i kassakortet

Kassakortet är din ansökan om ersättning. Det ska fyllas i för två veckor i taget. Du kan inte fylla i kassakorten i förväg, utan tidigast på söndag kväll den andra veckan.

 

Ibland behöver vi mer

Har du till exempel studerat, varit företagare, fått avgångsvederlag eller pension innan du anmälde dig som arbetssökande? Då kan du behöva skicka in andra intyg. Ring oss om du känner dig osäker.

 

Använd vanligt A4-papper för egna meddelanden, skriv direkt på handlingen om det finns utrymme för det.

Häfta inte ihop handlingarna med häftklammer!

Aktivitetsrapport - viktigt info

Aktivitetsrapporten ska lämnas in mellan den 1-14:e varje månad. Du fyller i och redogör för månaden innan.  Gå till till Arbetsförmedlingens webbsida , logga in och rapportera dina aktiviteter. Aktivitetsapporten får även lämnas in skriftligen på en särskild blankett eller muntligen om det finns särskilda skäl.

 

Kom i håg att din ersättning påverkas om du inte lämnar in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid varje månad, eller om du missar ett bokat besök hos Arbetsförmedlingen och inte har en giltig anledning.


Detta händer:

  • Första gången: Får du en varning.
  • Andra gången: Blir du avstängd 1 ersättningsdag.
  • Tredje gången: Blir du avstängd 5 ersättningsdagar.
  • Fjärde gången: Blir du avstängd 10 ersättningsdagar.
  • Femte gången: Stoppas din ersättning tills dess att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du missar ett bokat besök hos Arbetsförmedlingen eller glömt att lämna in en aktivitetsrapport i tid skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi utreder vad som hänt och skickar ett brev till dig. Det är viktigt att du svarar oss inom sju dagar. SLAK fattar därefter ett beslut och skickar dig beslutsbrev med vanlig post.


Har du frågor som rör aktivitetsrapporten ska du kontakta Arbetsförmedlingen.