Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

ARBETSMILJÖ


Arbetsmiljön på arbetsplatsen är viktig. Det handlar om exepelvis maskiner, arbetsrutiner, lokaler, arbetsbelastning och psykosocial miljö.Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret men ofta utses en chef som företräder honom/henne i arbetsmiljöfrågor. Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel upplysa om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall. De kan också föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Det är arbetstagarna som utser skyddsombud.


Skyddsombudet är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar. SLF håller regelbundet utbildningar för regionala och lokala skyddsombud i de olika avdelningarna. Endast medlemmar kan delta på dessa utbildningar.

Kontakta kansliet om du vill veta mer.


Har du frågor kring din arbetsmiljö ska du i första hand vända dig till ditt skyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter på din avdelnings egen sida.

Om det inte finns ett lokalt skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta arbetsmiljöombudsman Peter Andersson på SLF (se nedan).


Länkar arbetsmiljö

Arbetarskydd

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö för dig som är ung

Arbetsmiljöforum

Prevent - arbetsmiljö i samverkan

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Ledarskap, arbetsliv och hälsa

TCO arbetsmiljö

Regionala Skyddsombud SLF

Peter Andersson 070-583 11 16 (arbetsmiljöombudsman)

Västerlånggatan 3
542 30 Mariestad


Erik Jahn 072-402 60 73

Utbildningar

Arbetsmiljöenkäter

Checklista arbetsmiljö - Golf.pdf
Checklista arbetsmiljö - STF.pdf