Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassa

Unemployment Insurance Fund for Forestal and Agricultural Employees
The bailiwick is forest , agriculture and environmental professional employees and self- employed in Sweden.


SLAK:s föreningsstämma 2019 beslutade om att gå samman med Unionens a-kassa

På Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassas föreningsstämma den 27 april togs ett beslut om att gå samman med Unionens arbetslöshetskassa vid månadsskiftet augusti/september 2019. Beslutet är viktigt för att kunna garantera att vi finns för våra medlemmar även i framtiden, säger Henric Lagercrantz, ordförande i SLAK.

 

En orsak till beslutet är bland annat att vi har för få medlemmar

Under de senaste fem åren har vi satsat på marknadsföring för att öka medlemsantalet, men det har tyvärr inte genererat nya medlemmar i den utsträckning som varit nödvändigt och önskvärd. Vi har idag alltför få medlemmar och har därför varit tvungna att se över vår organisation. Under 2018 inledde därför styrelsen diskussioner med Unionens a-kassa om att gå samman.

 

Tillsynsmyndigheten måste godkänna sammanslagningen

Den 16 maj beslutade även Unionens a-kassas föreningsstämma om en sammanslagning. Innan sammanslagningen kan träda i kraft måste Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänna beslutet.

 

Du blir medlem i Unionens a-kassa och får lägre avgift

Vid sammanslagningen förs SLAK:s verksamhetsområde över till Unionens arbetslöshetskassa. Då kan alla inom skogs, lantbruk och miljöområdet jämte i direkt anslutning därtill anställda tjänstemän och egenföretagare i Sverige bli medlemmar i Unionens arbetslöshetskassa.

För dig som idag är medlem i SLAK innebär fusionen att du är medlem i Unionens a-kassa från och med den 1 september och att du får en lägre medlemsavgift; avgiften sänks från 120 kronor till 112 kronor per månad.

Du behöver inte göra någonting, ditt medlemskap följer med in i Unionens a-kassa vid sammanslagningen.

 

Du har säkert hört talas om GDPR och att företag och organisationer behöver ditt medgivande för att hantera kunddata.
GDPR börjar gälla den 25 maj 2018.


GDPR, (General Data Protektion Regulation), eller dataskyddsförordningen är en förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL.


E-tjänster


Vår e-tjänst Bli medlem har stängt.
Det går inte längre att göra en elektronisk ansökan till Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassa.
 

Anledningen är att vi går samman med Unionens a-kassa den

1 september och att vi just nu håller på att slå ihop våra system.

Om du vill bli medlem i a-kassan kan du ansöka direkt på www.unionensakassa.se.Du kan logga in med med E-legitimation, BankID eller Mobilt BankID på:


Mina sidor

• Här får du hjälp med att ansöka om ersättning och information om vilka intyg
  du behöver skicka in.
• När vi har tagit beslut kommer du se alla uppgifter om din ersättning.
• Här kan du också skicka in frågor om din ersättning och meddela oss om något i din
  situation har förändrats.

 

Mitt Medlemskap

• Här ser du uppgifter om ditt medlemskap och dina avgifter.
• Här kan du också ändra dina uppgifter och skicka frågor om ditt medlemskapPå Mina sidor kan du:

• Fylla i och skicka kassakort

• Skicka meddelanden direkt till din handläggare

• Se vilka intyg vi fått från dig

• Få information om ditt ärende

• Se dina utbetalningar 

• Få brev från a-kassan

• Få kontrolluppgifter

• Fylla i och skicka in vissa av våra blanketter

 

Se till så att du har Adobe Reader installerat för att kunna öppna
de PDF:er som finns på Mina sidor.

 

 

Teknisk information

Se  till att uppdatera din dator så de senaste versionerna av programmen är installerade.

 

Mina sidor fungerar med de senast versionerna av: 

• Internet Explorer

• Firefox

• Chrome 

• Safari


e-legitimation:

De flesta banker utfärdar e-legitimation till sina kunder som då ofta kallas för BankID.
Läs mer om e-legitimation här

 

När du sedan loggar in med e-legitimation aktiveras ditt användarkonto direkt och kassakortstypen ställs om till ”elektroniskt”. Brev till dig kommer att skickas till Mina sidor.

Däremot kommer utbetalningsspecifikationer att skickas med brev tills du själv ändrar på

Mina sidor under ”Mitt konto”, ”Inställningar” 

 

Om du inte vill använda vår e-tjänst Mina sidor utan istället vill fylla i pappers-kassakort,
kontakta oss så skickar vi kassakort till dig. Observera att du själv betalar portokostnader
när du skickar papperskassakort.


Den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor per dag

Den högsta dagpenningen kommer att vara 910 kronor dag 1 – 100. Så den som har en månadsinkomst

upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna.


Dag 101-200 ; dagpenning 80 % av fastställd dagsförtjänst. Maxbelopp per dag 760 kronor.


Dag 201 – 300 ; dagpenning 70 % av fastställd dagsförtjänst. Maxbelopp per dag 760 kronor.


För den som inte varit medlem i a-kassan  tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad ersättning höjs även

grundbeloppet är 365 kronor per dag


Ditt fackförbund bjuder på inkomstförsäkringen. Alternativt tecknar du en egen inkomstförsäkring.

OBS detta gäller om du är medlem i ett fackförbund.

Vad är SLAK arbetslöshetskassa

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Det betyder att du genom medlemskap i en a-kassa försäkrar din inkomst om du skulle förlora ditt arbete. A-kassen betalar då ut pengar under en övergångsperiod tills du hittar ett nytt arbete.


Det som avgör hur mycket du får är din genomsnittliga arbetstid per vecka innan du blev arbetslös, din inkomst och hur länge du varit medlem i a-kassan. Regelverket är statligt och beslutat av riksdagen.

Det kostar bara 120 kronor per månad att vara medlem i a-kassan. Riksdagen har beslutat att ta bort arbetslöshetsavgiften vilket innebär att alla medlemmar i SLAK betalar samma medlemsavgift oavsett om man är arbetslös, sjuk eller har arbete.


Så fungerar arbetslöshetsförsakringen.pdf
SLAK-stadgar.pdf

ADRESS

SLAK

Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna

Telefon: 08-40 80 99 60

SLAK styrelse

Bildbeskrivning

Ordförande
Kassaföreståndare

Henric Lagercrantz

Bildbeskrivning

Vice Ordf

Lennart Larsson

Bildbeskrivning

Ledamot

Anders Knapp

Bildbeskrivning

Ledamot

Umberto Bjuhr

Bildbeskrivning

 Peter Sindahl (statens representant)

Bildbeskrivning

Suppleant

Anders Östman

Vakant

Bildbeskrivning

Suppleant

Jonny Karlsson

Suppleant

Mikael Steen

Bildbeskrivning

 Greger Bååth

personlig suppleant för Peter Sindahl